AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik, 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 (4.Mükrerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Çevre Kanunu EK-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için piyasaya süren/ithalatçıdan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin detaylar belirlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre EK-1 sayılı listede yer alan ürünleri yurt için piyasaya arz edenler/ithalatçılardan 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yine EK-1 sayılı listede belirtilen oranlarda Geri Kazanım Katkı Payı alınacaktır

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya, plastik poşet ile içecek ambalajı dâhil tüm ambalajlara yönelik olarak düzenlenen GEKAP (Geri Kazanım katkı Payı) uygulaması çerçevesinde piyasaya sürenler/ithalatçılar; ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini" hazırlayacaklar, ödeme işlemlerini de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getireceklerdir. 

Buna ek olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar Atık Yönetimi Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında tanımlanmış olan ürün ve malzemelerine yönelik yükümlülükleri de bu ürünlerin ilgili mevzuatları uyarınca ayrıca yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.

GEKAP Yönetmeliği için tıklayınız.

İlgili Çevre Kanunu için tıklayınız.

Katkı Payı tarifelerini belirten EK-1 sayılı liste için tıklayınız.