AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

PAGÇEV Renault Türkiye’de Atık Yönetimi Eğitimi Verdi

PAGÇEV Renault Türkiye çalışanlarına “Sanayi Kuruluşlarında Atık Yönetimi” eğitimi gerçekleştirerek, katılımcıların atıkların kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması ve geri kazanılması hakkında bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.  

Sanayide üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıkların doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin insan ve çevre sağlığına zarar vermesinden bahsedilerek, atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber uygulanması ile birlikte atıkların geri dönüşümünün sağlanması esas alınarak uygulanan atık yönetimi konusunda çalışanlara bilgilendirme eğitimi verilmiştir.