AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Uluslararası Karadeniz Günü Etkinliği

Karadeniz’de karadan, gemilerden ve atmosferden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla, 21 Nisan 1992 tarihinde Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Karadeniz’e kıyısı olan altı ülkenin temsilcileri (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Türkiye) tarafından imzalandı. Bu Sözleşme altında, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması ve İyileştirilmesi Stratejik Eylem Planı 31 Ekim 1996 tarihinde imzalanırken, 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen Taraf Ülkeler Toplantısı’nda, 31 Ekim tarihi “Uluslararası Karadeniz Günü” olarak ilan edildi ve geleneksel olarak kutlanmaya devam ediliyor. Bu bağlamda Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası 3 Kasım 2014 tarihinde İstanbul'da bir etkinlik düzenledi ve Komisyona üye ülkelerin temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜDAV, PAGEV katılımıyla gerçekleşen etkinlikte komisyonun faaliyetleri paylaşıldı ve bu bölümde PAGEV WFO faaliyetlerini anlatan bir de sunum yaptı. Ardından Karadeniz'in korunması ve kalkınması için yapılabilecek çalışma ve stratejiler konusunda yuvarlak masa çalışmasına geçildi.